Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

szu-szu
21:26
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
szu-szu
21:26
0974 b92a 500
Reposted fromrol rol viaottopilotto ottopilotto

September 19 2014

szu-szu
19:49

z rzeczy, które wydawały się mnie nie dotyczyć - 9

wybieranie sukienki do ślubu, przymiarki, kupowanie bielizny
i myślenie o chwili, kiedy wreszcie zdejmiesz ze mnie tę sukienkę 
i to będzie naprawdę zupełnie pierwszy raz...
szu-szu
19:38
8953 79c0
szu-szu
19:37
1673 a764
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaagainnagain againnagain

March 25 2014

szu-szu
00:27

z rzeczy, które wydawały się mnie nie dotyczyć - 8

poczucie, że mam na swoim ciele ścieżki, całe szlaki Twoich dotyków
i zabiłabym każdego kto próbowałby na nie wejść
bo to są tylko Twoje miejsca
00:22
7951 5b12 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaevedrien evedrien
szu-szu
00:21
7805 e872
Reposted fromkonwalia konwalia viaevedrien evedrien
szu-szu
00:21
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 20 2014

21:58
7571 0564
Reposted fromfreakish freakish viathelittlethings thelittlethings
szu-szu
21:56
Reposted fromsalami salami viaevedrien evedrien

July 03 2013

szu-szu
21:38
San francisco
Paris
Tokyo
Los angeles
Hong kong
Rio de janeiro
New york city

What the city is missing: Thierry Cohen photographs cityscapes and then photographs deserts at night, combing the two to show us what our cities would look like with the lights off. The stars are not enhanced, they are actual photos from relative latitudes that would expose the same starry sky view if it weren’t for light pollution.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viavith vith
szu-szu
21:23
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne vialynxlynx lynxlynx

June 24 2013

szu-szu
16:45
3229 3709 500
Reposted frompiepszoty piepszoty viasimpleplan simpleplan

March 31 2013

szu-szu
23:27
Wielu rzeczy nie możemy pojąć, pokazać palcem odtąd dotąd: miłości, nadziei, zaufania. A kiedy przychodzą, doświadczamy ich i wiemy, że to właśnie to.
— ks. dr. Grzegorz Cyran, "Naukowy instytut badań nad cierpieniem", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viaeta eta

March 30 2013

szu-szu
17:58
8971 8104
Reposted frombarkwithme barkwithme viajakchcesz jakchcesz
szu-szu
17:57
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
szu-szu
17:56
9751 1be4
Reposted frompuella13 puella13 viaillustrate illustrate

February 26 2013

szu-szu
20:12

Jean-Luc Godard -  Je Vous Salue Marie, 1985

Reposted fromidzsobie idzsobie viaeta eta

February 25 2013

szu-szu
21:44
I'm fossilized, she told him. I'm fossilized and I cannot find any sensitive place on my body anymore. I am gonna die starving for touch in your arms closed over me like a lid of coffin.
I can show you every square milimeter of your skin with my fingertips, he told her. I promise it will hurt. And yet, the pain is the feeling as well.

The pain is the feeling as well.
— not fossilized. http://szu-szu-sza.blogspot.com/2013/02/not-fossilized.html
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl